CENSOR Real Estate Consultants

Frisse Scholen
2015

Green Deals
ruimte voor groene initiatieven uit de samenleving

Over ons

Censor Real Estate Consultants is een maatschap

waarin meerdere specialisten op het gebied van bouwkunde, elektrotechniek en klimaatinstallaties samenwerken als consultant gebouwbeheer.

Advies

Tevens geven wij adviezen omtrent brandveiligheid, legionella- en asbestbeheersing

Controles

De ervaren consultants van Censor voeren controles uit op het uitgevoerd onderhoud, de meerjaren onderhoudsplanningen en het voldoen aan wet- en regelgeving.

Metingen

Zonodig kan Censor metingen verrichten om het functioneren van de diversen installaties in kaart te brengen en aanbevelingen doen voor eventuele verbeteringen.

  

Volg ons op Twitter of Facebook voor het laatste nieuws omtrent bouwkunde, elektrotechniek en klimaatinstallaties

Onze Diensten

Inspecties en installatiescans scholen

In veel Nederlandse schoolgebouwen voldoet het binnenklimaat niet aan de norm. Dat leidt tot lagere leerprestaties, hoger ziekteverzuim en extra klachten bij allergische aandoeningen. De Installatiescan Scholen moet uitkomst bieden.

Met het optimaal inregelen van klimaatinstallaties kan een school eenvoudig het binnenklimaat verbeteren én energie besparen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ontwikkelde samen met adviesbureau DWA de Installatiescan Scholen.

Hiermee kunnen onderwijsinstellingen de inregeling en het functioneren van (klimaat)installaties in schoolgebouwen (ventilatie, verwarming, verlichting, koeling en elektrische apparatuur) op de meest relevante punten laten controleren en optimaliseren.

Onze consultants zijn gespecialiseerd in, en gecertificeerd voor het uitvoeren van deze inspecties en leveren een uitgebreide rapportage waarin een analyse van de bestaande situatie in de school wordt gecombineerd met conclusies en aanbevelingen voor alle in de scan opgenomen disciplines.

Klimaatbeheersing

Censor verzorgt het functioneel controleren, meten en inregelen van klimaatinstallaties. Tevens analyseren wij het ontwerp en de uitvoering van de aangelegde installaties om tekortkomingen in het ontwerp en/of de uitvoering aan het licht te brengen.

Censor is gespecialiseerd in klachtenonderzoek zoals koude, warmte, tocht of extreem verbruik en ook doen wij daarbij de juiste aanbevelingen.

Controle wet- en regelgeving

Censor Consultants controleren of wordt voldaan aan o.a. de volgende regelgeving:

 • Keuringen NEN 3140 en NEN 1010
 • Ketelonderhoud en -inspecties
 • Legionella- en Asbestbeheerplannen
 • Liftkeuringen
 • Keuringen Glaswasinstallaties
 • Keuringen Brandmeldinstallaties
 • Bijhouden Logboeken
 • Aanpassen Revisietekeningen

Factuurcontroles

De consultants van Censor zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van factuurcontroles op het gebied van luchtbehandeling, energievoorziening, werktuigbouwkundige werkzaamheden en bouwkundige ingerepen.

Wij controleren of de werkzaamheden conform offerte zijn uitgevoerd en of aan de wettelijke eisen is voldaan.

Controle Brandveiligheid

De consultants van Censor inventariseren de brandveiligheid in Uw gebouw en rapporteren uitgebreid op grond van het Bouwbesluit en het Gebruiksbesluit.

Tevens adviseren wij U over te nemen maatregelen die de veiligheid van Uw personeel waarborgen en de schade bij brand tot een minimum beperken.

Ook is het mogelijk een "Quick-Brandscan" te laten maken, waarin wij in grote lijnen de belangrijkste knelpunten aangeven.

Thermografie

Censor is in staat om met behulp van een infraroodcamera zeer kleine temperatuurverschillen te registreren. Hiermee kunnen we inspecties uitvoeren in de volgende werkgebieden:

 • Bouw. Het thermografisch detecteren van warmteverlies en/of koudebruggen aan gevels of daken van een gebouw. Thermografie lokaliseert precies waar een probleem zich voordoet.
 • Klimaat. Controle op de werking van koel-/verwarmingsinstallaties (klimaatplafonds) op een snelle en efficiënte manier. Het opsporen/vastleggen van lekkages in CV-leidingen en vloerverwarmingssystemen. Opsporen van breuken in elektrische verwarmingssystemen
 • Elektrotechniek. Elektrotechnische schakelingen en verbindingen worden door middel van thermografie gecontroleerd op losse bevestigingen en slechte contacten of klemverbindingen waarvan de gevolgen storing en in het ergste geval brand kunnen veroorzaken.

Het Team

Censor Real Estate Consultants is een maatschap waarin diversen specialisten samenwerken op het gebied van:
Bouwkunde, Brandveiligheid, Legionella, Klimaatbeheersing , Electrotechniek en Wet-en regelgeving.

Bas Knopper Senior Consultant
+31653483501
bas.knopper@censor-consult.nl

Consultant voor bouwkundige problemen, brandveiligheid, monumenten en asbestverwijdering. Projectleider voor het project "Frisse Scholen", waarbij de luchtkwaliteit van de schoollokalen wordt geïnventariseerd, geanalyseerd en beoordeeld op kosten voor verbeteringen en rendement op energieverbruik en comfort voor leerlingen en docenten. Adviseur voor PIP's, de periodieke instandhoudingsplannen en subsidies voor Monumenten. Adviseur voor het begeleiden van Gemeenten bij het overstappen op digitaal bouwtoezicht.

Fons van der Ham Senior Consultant
+31643622966
f.vanderham@censor-consult.nl

Werkt onder de naam CensorClimate Solutions als specialist op het gebied van klimaatinstallaties, inregelen lucht- en waterzijdig, het uitvoeren van nulmetingen t.b.v. klimaatinstallaties, het opstellen van rapportages en het doen van aanbevelingen. Vakspecialist thermografische inspecties. Werkt in het team voor het project “Frisse Scholen” als het gaat om de luchtkwaliteit en het comfort voor leerlingen en docenten en als specialist brandpreventiemaatregelen.

Maarten Knopper Senior Consultant
+31647764990
maarten.knopper@censor-consult.nl

Werkt onder de naam CensorClimate Solutions als specialist op het gebied van klimaatinstallaties, inregelen lucht- en waterzijdig, het uitvoeren van nulmetingen t.b.v. klimaatinstallaties, het opstellen van rapportages en het doen van aanbevelingen.

Onze klanten

Contact

Neem contact met ons op

Hieronder vindt u de contact- en bedrijfsgegevens van Censor Real Estate Consultants.


Contactgegevens


Bedrijfsgegevens

 • KvK-nummer: 27365145
 • BTW-nummer: 821734507